woensdag 06 januari 2016 dit bericht werd geplaatst door viaVictor Administrator

Acropolis kwaliteitsplan

Wat is het?

Het is een kwaliteitsplan voor alle Vlaamse clubs (lees het beknopt plan hier). Er zijn zeven zuilen die eenAcropolisplan basis vormen voor een kwaliteitsvolle werking. Onder elke zuil staan er criteria waar de clubs aan voldoen. Rugby Vlaanderen beloont deze clubs met een financiële incentive via het jeugdsportfonds. Naast deze incentive voorzien we ook nog de mogelijkheid om een bijkomend project in te dienen rond 3x thema’s:

  • “gelijkheid van kansen voor iedereen”,
  • “ethisch verantwoorde jeugdsport”
  • of “aangename sfeer op de club”

Waarbij een deel van het jeugdsportfonds ter beschikking zal zijn, voor projecten die goedgekeurd worden door Rugby Vlaanderen. Tot slot hebben we een extra stimulans in de vorm van een kwaliteitslabel voor de jeugdwerking. Dit label weerspiegelt de jeugdvriendelijke sportclub en garandeert een zekere kwaliteit binnen de club. Het is als het ware de Michelinster voor de Vlaamse Rugbyclubs. Het label zal jaarlijks uitgereikt worden. De criteria voor het label vind je bij de eindcriteria voor de nationale clubs.

tekening website

Eindcriteria voor de Vlaamse clubs in nationale en regionale

Hieronder beschrijven we de criteria voor de nationale en de regionale clubs. De criteria gaan van start tijdens het seizoen 2016-2017. Enkele criteria worden uitdagender of komen er tijdens het seizoen 2018-2019 bij. Om aanspraak te maken op het jeugdfonds van 2017 moet een club die in nationale of regionale afdeling aantreedt tijdens het seizoen 2016-2017 voldoen aan zijn criteria (met uitzondering voor de criteria die gelden voor 2018-2019). Er is een marge ingebouwd om niet een “alles of niets verhaal” te hebben. Men kan maximaal niet voldoen aan 3# criteria (maar niet van dezelfde zuil). Deze zijn aangegeven in het groen en met een *. De club tracht wel te werken aan de criteria die niet zijn gehaald. Regionale clubs die ambitie hebben om de nationale criteria te halen krijgen vanzelfsprekend.

Nationaal Regionaal

Voorwaarden tot deelname Acropolisplan

Clubs die wensen deel te nemen aan de beleidsfocus Jeugdsport en in aanmerking willen komen voor het ontvangen van subsidies dienen aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • Nieuwe leden 4x weken gratis training aanbieden
  • Organiseren jeugdtrainingen minstens 1x/week gedurende 30x weken
  • Minimum 1x promotionele actie voeren per jaar (startdag,…)
  • Mogelijkheid aanbieden van gespreide betaling lidmaatschap voor leden uit kansarme groepen
  • Minstens over 20x jeugdleden beschikken
  • Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport ondertekenen en bekend maken onder de leden
  • Actie lanceren rond gelijkheid van kansen voor iedereen, met specifieke aandacht voor mensen die leven in armoede en of G-sporters

Hoe Acropolisplan aanvullen

Bekijk de Handleiding Acropolisplan 2017-2020 om jullie dossier zo compleet mogelijk te maken.

 

Extra dossier indienen voor subsidies 2019

Vul het formulier zo volledig mogelijk in en voeg ook een begroting van jullie dossier toe.