dinsdag 12 januari 2016 dit bericht werd geplaatst door Mathias Rondou

Documentatie

Er zijn 4 soorten licenties:

 • recreatieve licentie: voor jeugdspelers (U6 – U12) en spelers die enkel willen trainen en niet deelnemen aan de competitie
 • competitieve licentie: voor spelers die deelnemen aan de competitie, voor scheidsrechters
 • touch licentie: voor touchrugby spelers
 • niet-sportend: voor trainers, bestuursleden, vrijwilligers, …

Voor de recreatieve en competitieve licentie dient een geldig medische fiche bezorgd te worden aan de club die de fiche upload in de database.

Voor een licentie niet-sportend + touch is geen medische fiche nodig.
Je dient de medische fiche te gebruiken van de federatie.

Een medische fiche is enkel geldig:

 • Indien een arts dit heeft ondertekend + datum + stempel en erkenningsnummer
 • Indien het wordt opgestuurd naar doktersattest@rugby.vlaanderen
 • Indien de datum binnen de voorziene periode valt
 • Indien de mail van die kwaliteit is dat het duidelijk leesbaar is

Jeugdspelers tot 14 jaar dienen eenmalig een medische fiche te bezorgen.

Vanaf 14 jaar moet de medische fiche om de 2 seizoenen hernieuwd worden bij het verlengen van de licentie, ongeacht of het om een recreatieve of competitieve licentie gaat.

Vanaf 35 jaar voor mannen of 45 jaar voor vrouwen moet de medische fiche elk seizoen vernieuwd worden, ongeacht of het om een recreatieve of competitieve licentie gaat.

Transfers zie deze link

 

Verantwoordelijkheid + Verplichtingen t.o.v. de federatie

 

De speler verklaart, bij de goedkeuring van dit formulier, transfervrij te zijn en dus bijgevolg geen licentie meer te hebben bij een andere rugbyclub, volgens alle internationale en nationale reglementen van de betrokken instanties.

VERANTWOORDELIJKHEID

De speler verklaart zich te onderwerpen aan de reglementen van de federatie en van de F.B.R.B. en verklaart noch de federatie noch de F.B.R.B. verantwoordelijk te stellen bij een ongeval. Ondergetekende verklaart tevens, op zijn woord van eer, niets te zeggen of te doen dat nadeel kan berokkenen aan de federatie, aan de F.B.R.B., aan één van hun leden, aan zijn club of aan de rugbysport in het algemeen.

VERPLICHTINGEN

 1. Zich te verzekeren : de algemene reglementen en het sportdecreet van 13/07/2001 van de Vlaamse Gemeenschap en het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur, verplichten elke speler zich te verzekeren langs een polis afgesloten door de federatie.
  De speler verklaart bijgevolg zich aan te sluiten bij de verzekeringsmaatschappij Arena waarbij de federatie volgend polisnummer heeft: 1.121.107.
  Deze polis dekt alle risico’s veroorzaakt door de deelname aan rugby en voldoet aan de minimale voorwaarden vastgelegd door de Vlaamse regering in het Sportdecreet van 13/07/2001 betreffende de verzekeringspolissen van de landelijke georganiseerde sportverenigingen. Ondergetekende verklaart tevens door zijn club in kennis gebracht te zijn van de voorwaarden en de modaliteiten van deze polis.
 2. 2-Jaarlijks een geneeskundig onderzoek te ondergaan: info hierover wordt door de club verstrekt of zie medisch attest.
 3. Volgend document te bezorgen: medisch attest (vlgns de richtlijnen van de medisch commissie VRB vzw) en goedkeuring van deze tekst via de database.
 4. Elke verandering door te geven aan de federatie

Bijdrages licenties RV & FBRB zie deze link

Huishoudelijk reglement

Klik hier voor het volledige huishoudelijk reglement