dinsdag 12 januari 2016 dit bericht werd geplaatst door Rugby Vlaanderen

Een ongeval wat nu?

Bij een sportongeval moet een aangifte ingevuld worden en bezorgd worden aan de club of rechtstreeks aan Rugby Vlaanderen via mail. Je kan dit ook per post naar ons secretariaat sturen – Ransbeekstraat 227 – 1120 Neder-over-Heembeek.

Je dient eerst alles zelf te betalen en je stuurt daarna naar Belfius een mail met de bewijzen van het ziekenfonds + facturen met vermelding van je dossiernummer, dat je na aangifte van je ongeval van hen zult ontvangen.

Per post kan ook via Adres Belfius: Karel Rogierplein 11 – B-1210 Brussel 

De verschillende polissen:

Korte samenvatting over de dekking lichamelijke ongevallen:

Verzekerde personen: 

 • De leden 
 • De vrijwilligers 
 • De niet-leden tijdens activiteiten georganiseerd door de verzekeringsnemer voor de promotie van de sport (stages, trials) 
 • De niet-spelende leden 

Waarborgen en kapitalen per verzekerde persoon: 

 • Tijdelijke ongeschiktheid: 30,00 EUR. Deze vergoeding wordt uitgekeerd vanaf de 31e dag na het ongeval en tot maximum 2 jaar na het ongeval. 
 • Medische en extra kosten: 
  • Behandelingskosten: terugbetaling, na tegemoetkoming van de verplichte of vrije ziekte- en invaliditeitsverzekering en gedurende twee jaar te rekenen vanaf de dag van het ongeval, van alle geneeskundige kosten opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV-tarief en tot 100% van dit tarief. 
  • Voormelde waarborg wordt bij tussenkomst van het ziekenfonds verhoogd met € 500- per ongeval ten belope van 150% van het RIZIV-tarief. 
 • Indien er geen tussenkomst is van het ziekenfonds, komt de maatschappij tussen tot het bedrag voorzien in de tarieven van het RIZIV. 
 • Kosten voor niet door het RIZIV erkende prestaties € 620- max. per ongeval 
 • Kosten voor tandprothesen € 150- max. per tand € 600- max. per ongeval 
 • Vervoerkosten van het slachtoffer Basis arbeidsongevallenverzekering