dinsdag 29 december 2015 dit bericht werd geplaatst door Mathias Rondou

De rugbywaarden

De rugbywaarden zijn een fantastisch middel om kinderen op te leiden en weerbaar te maken. Het is daarom de plicht als federatie, club, trainer, betrokkene van een rugbyploeg om deze waarden aan hen over te brengen. 

De volgende vijf waarden zijn eigen aan het rugby in Vlaanderen/België:

  • Respect – voor elkaar, tegenstander, scheidsrechter, materiaal, vrijwilligers in de club
  • Discipline – op tijd komen, naar de training komen, je houden aan de ploegafspraken
  • Fair-play – speel eerlijk volgens de regels van het rugbyspel
  • Passie – beleef je sport op en vooral ook naast het veld, deel je ervaring met anderen
  • Vriendschap – rugby is de ploegsport bij uitstek, steun je ploegmaten ten alle tijden

 

United we stand!

Om ervoor te zorgen dat iedereen binnen het rugby dezelfde waarden uitdragen zijn er gedragscodes opgemaakt voor de trainer, supporter, bestuurder en ouder. Samen zorgen zij ervoor dat de beleving op het veld voor de spelers gemaximaliseerd wordt

 

Sporters

De sporters maken het rugbyspeler waarin de waarden zo uniek zijn. Het is de plicht van elke rugbyspeler om deze uit te dragen!

Supporters

Supporters zijn de 16de man, zij moedigen hun team aan en zorgen voor “de beleving” naast het veld

Bestuurders

Bestuurders dragen de waarden uit bij het besturen van hun club. Zij waken over de toepassing van de waarden in hun club

Ouders

Ouders langs de kant moedigen de teams aan en hun kind in het bijzonder.

Trainers

Trainers zetten hun spelers centraal en werken aan de ontwikkeling van hun ploeg. Winnen is niet het doel op zich

Meer in detail

Tot slot hebben we de gedragscode verder in detail uitgewerkt voor trainers. De trainer speelt namelijk een cruciale rol in de rugbybeleving van de spelers. Er wordt veel van hem verwacht. Een gedetailleerde gedragscode helpt om het verwachtingspatroon te verduidelijken

Wij raden alle clubs aan om een gedragscode met hun trainers te ondertekenen en de trainers te begeleiden door een sporttechnisch coördinator. Op die manier is er een kwalitatief trainersbeleid in de club met een gedragen visie over alle ploegen binnen de club. Wat natuurlijk de speler ten goede komt!

betere trainers – beter spel – betere spelers!

Wil je trainer worden? 👉 rugby.vlaanderen/coaching

Rugbyattitude

Heb jij de rugbywaarden in jou? Surf dan naar rugbyattitude en check it out!

Met “Check your #rugbyattitude” nodigen we doorheen het jaar clubs, spelers en supporters uit om hun “attitude” te “checken” met de waarden van het rugby.

Voor clubs

Ook als club kan je meedoen en het label van club met #rugbyattitude behalen!