woensdag 29 augustus 2018 dit bericht werd geplaatst door Rugby Vlaanderen

Over- / onderklassering

A. Overklassering
Een competitieve jeugdlicentie laat zijn houder toe om aan wedstrijden deel te nemen in de categorie die rechtstreeks boven de op de licentie vermelde categorie aansluit, alleen als hij « tweede jaar » is in zijn leeftijdscategorie.
Voor de minderjarigen is de geschreven ouderlijke toestemming nodig, evenals de medische toestemming van een dokter. Die documenten moeten aan de licentie toegevoegd worden. Zij die de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt, mogen, onder dezelfde voorwaarden, aan de seniorenwedstrijden deelnemen.
Voor de vrouwen, wordt de minimum leeftijd teruggebracht naar 14 jaar om te kunnen deelnemen aan de wedstrijden van de Challenge X en van de senioren vrouwen van divisie 3.
Deze minimum leeftijd teruggebracht naar 15 jaar om te kunnen deelnemen aan de wedstrijden van de senioren vrouwen van divisie 2 en 16 jaar om te kunnen deelnemen aan de wedstrijden van de senioren vrouwen van divisie 1.
Bij verhoging van leeftijdscategorie is het verboden om met een competitieve jeugdlicentie in de eerste of tweede lijn te spelen, behalve als de speler/speelster meerderjarig is.
Voor alle minderjarige speelsters is het verboden om in de eerst of tweede lijn te spelen bij wedstrijden vanaf herenteam U14.
Gemengde ploegen zijn toegestaan tot en met de categorie U16.

B. Onderklassering
Een aanvraag voor onderklassering van een minderjarige kan alleen in UITZONDERLIJKE GEVALLEN ingevoerd worden bij de referentiearts van de medische commissie van de liga waar hij/zij bij is aangesloten en daar moet de volgende procedure gehandhaafd worden:

  • een geschreven motivatie voor de aanvraag, getekend door beide ouders;
  • een brief, getekend door de clubvoorzitter, die bevestigd dat hij op de hoogte is van de aanvraag voor onderklassering;
  • Invullen van de rubriek “onderklassering” op de medische fiche van de speler door de behandelende arts/specialist. De arts bevestigt dat de speler mag spelen in een lagere categorie en dat er hiervoor geen tegenindicatie is. De arts vult de volgende parameters in: lengte, gewicht, percentiel lengte/gewicht en de ABC puberteitsscore.

Bij ontvangst van alle documenten, zal het dossier aan de Medische commissie worden bezorgd, die haar beslissing aan de Raad van Bestuur van de Bond zal voorleggen, welke de beslissing zal valideren voor het lopende seizoen.