woensdag 01 maart 2017 dit bericht werd geplaatst door Rugby Vlaanderen onder Geen categorie

Vrijetijdswerk of statuus semi-agorale arbeid

De Vlaamse Regering heeft afgelopen vrijdag onder impuls van minister Muyters een visietekst goedgekeurd over de contouren van een semi-agoraal statuut (nieuwe naam: statuut vrijetijdswerk).

Bekijk hier de visietekst.

Dit statuut is belangrijk omdat het een uitweg kan beiden voor de talrijke trainers en scheidsrechters die actief zijn in het rugby. Zij kunnen niet vergoed worden onder het vrijwilligersstatuut en vallen in theorie dus onder de normale arbeidswetgeving met de nodige RSZ en belastingen. In praktijk opereerden ze vaak in de grijze zone. Het statuut van vrijetijdswerk zou ervoor zorgen dat een trainer/referee tot maximaal 15€ per uur kan verdienen en dit voor maximaal 500u per jaar en maximaal 5000€ per jaar. Hierop betaal je geen RSZ (en bouw je dus ook geen sociale rechten op) maar wel nog een deel belastingen.

Wij houden jullie uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen in dit belangrijke dossier voor de sportsector.