donderdag 09 september 2021 dit bericht werd geplaatst door Rugby Vlaanderen onder Geen categorie

Steun voor rugbyclubs

Via Sport Vlaanderen is er in november 2020 een noodfonds van 52.990€ verdeeld over de clubs aangesloten bij Rugby Vlaanderen. Het moet een deel van de financiële schade dekken die de clubs hebben geleden door de covid-19 pandemie.

Bijkomend deed Rugby Vlaanderen in februari 2021 een extra compensatie van 29.148€ dat eveneens verdeeld zal worden over de aangesloten clubs op basis van het ledenaantal seizoen 20-21. 

Door de minster van Sport Ben Weyts en de Vlaamse regering is er via Sport Vlaanderen een tweede noodfonds beschikbaar gesteld voor de clubs voor een bedrag van 71.079,99€ met als voorwaarde dat enkel de clubs die deelgenomen hebben aan het Jeugdsportfonds 2020 (alias het Acroplisplan) hierop aanspraak maken. 

De reden van de coronasubsidie: 

De minister van sport, Ben Weyts, wil de Vlaamse (jeugd)sportclubs bedanken voor hun inspanningen in het moeilijke afgelopen jaar. De minister waardeert de inspanningen die de sportclubs hebben geleverd om jeugdsportactiviteiten, waar mogelijk, te laten doorgaan tijdens de periode van de coronamaatregelen. Daarnaast is hij bezorgd om de drop out bij de jeugd. Een extra ondersteuning voor de jeugdsportclubs met kwalitatieve werking is dan ook belangrijk. We kunnen jullie, dankzij de steun van minister Ben Weyts en de Vlaamse Regering, een extra coronasubsidie toekennen.

De steun is voorzien voor de sportclubs die via het project jeugdsport (benaming indien gewenst aan te passen) subsidies ontvangen hebben in 2020. De sportclubs moeten geen verantwoording indienen voor deze corona-subsidie.

Hieronder de bedragen die uitgekeerd zijn per club: 

Door de noodfondsen vanuit de Vlaamse regering en de compensaties van Rugby Vlaanderen krijgt een club gemiddeld ongeveer 36€ terug per lid (op basis van 4243 leden, gemeten 30/06/2021). Als we enkel naar de noodfondsen kijken is dit 29€ per lid.