dinsdag 12 januari 2016 dit bericht werd geplaatst door Rugby Vlaanderen

Visie & Missie

In 2016 heeft Rugby Vlaanderen  samen met de clubs de zeven beleidsprioriteiten uitgewerkt tot 2020. Deze prioriteiten geven de richting aan van het beleid in Vlaanderen voor  de komende vier jaren tot 2020.

Per prioriteit werd er een realistische maar uitdagende KPI gekoppeld.
De komende maanden wordt er met de beleidsgroep (mensen uit de clubs/federatie) verder gewerkt om de acties per prioriteit te bepalen.

Je kan hieronder de beleidsprioriteiten terugvinden.

Visie: 

De rugbyfamilie in Vlaanderen vergroten

Missie: 

Rugby voor allen – trouw aan onze waarden

samenvatting-prioriteiten