dinsdag 21 februari 2017 dit bericht werd geplaatst door Rugby Vlaanderen

Tips voor ploegbegeleiders

Omgaan met opvallend gedrag

Deze (gratis) online cursus geeft trainers een kader voor hun opvoedende rol en laat hen kennismaken met ‘opvallend gedrag’ zoals autismespectrumstoornis, ADHD en gedragsproblemen.

Circle of Courage