woensdag 28 april 2021 dit bericht werd geplaatst door Rugby Vlaanderen onder Opleidingen

Een API op de club ?

Wat is een API ? AanspreekPersoon Integriteit.

Incidenten van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag kunnen de werking van een sportclub op zijn kop zetten. Een laagdrempelig aanspreekpunt, goede eerste opvang en vlotte doorverwijzing zijn cruciaal om incidenten op een gestructureerde manier aan te pakken met respect voor de melder en alle betrokkenen.

Via Dynamo kan je een online opleiding volgen die jullie voorbereid op deze rol binnen de club.

Deze opleiding bestaat uit 2x modules en zal online doorgaan. Vooraf deelnemen aan de module “Sport met grenzen” is noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan de volgende module.

Inschrijven:

“Sport met grenzen” –  15 juni 2021

– “Aan de slag als aanspreekpersoon integriteit in je sportclub (Club API)  – 22 juni 2021

Deze opleidingen zullen gegeven worden door Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES)